Warunki udzielenia pożyczki

Pożyczki są udzielane przez partnerów strony internetowej na sumę od 100 do 20.000 PLN włącznie na okres od 12 do 52 tygodni. Odsetki za wykorzystanie pożyczki wynoszą od 0 do 50 procent rocznie. Kwota rozliczeniowa (główny dług i odsetki) do zwrotu od 100 do 30.000 PLN. Pożyczki pod 0% są możliwe w wyjątkowych przypadkach zgodnie z decyzją kredytodawców. Warunki obowiązują na dzień 01.05.2020 r. Przykład rozliczenia kosztu ogólnego pożyczki: pożyczka w wysokości 10.000 PLN na okres 26 tygodni; odsetki za cały okres będą wynosić około 250 PLN.

Będziesz potrzebował

Aby uzyskać kredyt online wystarczy złożyć wniosek na naszej stronie internetowej, niezależnie od lokalizacji. Będziesz potrzebował tylko paszport, dowód osobisty i działający numer telefonu.

Niespłacona pożyczki lub przekroczenie terminu płatności

Jeżeli kwota kredytu lub odsetek od pożyczonych środków nie zostanie spłacona w uzgodnionym terminie, pożyczkobiorca będzie musiał zapłacić karę za zwłokę. Większość wierzycieli idzie na ustępstwa i daje 3 dodatkowe dni robocze na zapłatę. Są one dostarczane w przypadku, na przykład, gdy przelew bankowy trwał dłużej niż zwykle. Jeśli jednak nie otrzymamy żadnej odpowiedzi od Ciebie przez dłuższy okres czasu, zostaniesz obciążony karą za zwłokę w wysokości 0,10% pierwotnej kwoty pożyczki i 0,03% kwoty należnej za pożyczki konsumenckie i karty kredytowe.W przypadku niespełnienia warunków spłaty kredytów i pożyczek, Państwa dane mogą zostać przeniesione do rejestru dłużników, co może mieć negatywny wpływ na historię kredytową i ranking zdolności kredytowej. Zalecamy dokonanie płatności w dniu otrzymania przypomnień. Poprzez terminową spłatę zadłużenia tworzą Państwo dobrą historię kredytową, która zwiększa Państwa ranking kredytowy i szanse na uzyskanie kredytu na bardziej korzystnych warunkach.